Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Διευθύνσεις


Βιβλιοθήκη
Ιωάννη Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87305


Γραφείο Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87638


Γραφείο Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-82188


Διεύθυνση Διοικητικού
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87625


Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87617


Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87661


Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87600


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87647


Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτήριο Ιπποκράτης
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87904


Επιτροπή Ερευνών
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87603


Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτήριο Ιπποκράτης
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87905


Πρυτανεία (Ιόνιος Ακαδημία)
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87125


Συμβούλιο Ιδρύματος
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87125


Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87418


Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87129


Τμήμα Ιστορίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87300


Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87523


Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μέγαρο Καποδίστρια
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87200


Τμήμα Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87760


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: 26610-87860