Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Κοινότητα

Στις σελίδες της ενότητας αυτής παρουσιάζονται πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό όλων των τμημάτων και στοιχεία τηλεφωνικού καταλόγου για το διοικητικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανά τμήμα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ο αναλυτικός Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών Μελών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών. Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι των ιστοχώρων των συλλόγων και των παρατάξεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία του Πανεπιστημίου στα κοινωνικά δίκτυα.

Βλ. σχετικά:Διδακτικό Προσωπικό
Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.Διοικητικό Προσωπικό
Περιλαμβάνονται στοιχεία τηλεφωνικού καταλόγου για το διοικητικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου.Μητρώο Εκλεκτόρων
Περιλαμβάνεται ο αναλυτικός Πίνακας Μητρώου Εσωτερικών Μελών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών.Σύλλογοι
Περιλαμβάνονται περιγραφή του ιστοχώρου των Συλλόγων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις.Κοινωνική Δικτύωση
Περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι προς τους λογαριασμούς του Ιονίου Πανεπιστημίου σε κοινωνικά δίκτυα.

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2012 17:58