Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Συμβούλιο

Μέλη Νομοθεσία Στόχοι Ανακοινώσεις Γραμματεία

Το Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτήθηκε σε σώμα με το ΦΕΚ 29 - 27/1/2014, τ.Υ.Ο.Δ.Δ. και αποτελείται από 11 μέλη, σύμφωνα με το Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012.

Επτά μέλη του ενδεκαμελούς Συμβουλίου είναι εσωτερικά μέλη, εκ των οποίων έξη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών (δεν έχει οριστεί). Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι εξωτερικά.

Στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρύτανης του Ιδρύματος καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού (Ν.4009/2011, άρθρο 8, παρ.9).

Η σύνθεση του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μονπελιέ ΙΙΙ της Γαλλίας


Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Νικόλαος – Γρηγόριος Κανελλόπουλος
Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου


Εξωτερικά Μέλη:
Νικόλαος Αλεξανδρής
Ομότιμος καθηγητής και πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ιωάννης Γραμματικός
Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας
Βύρων Φιδετζής
Αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών


Εσωτερικά Μέλη:
Χρυσούλα – Μιράντα Καλδή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Νικόλαος Καραπιδάκης
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μιχάλης Πολίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Στόχοι
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Νομοθεσία

ΦΕΚ 29 - 27/1/2014 - Συγκρότηση Συμβουλίου Ιονίου Πανεπιστημίου
Γραμματεία

Κα Σπυριδούλα Σπόζιτου
Τηλ. 26610-87114
Email: sspoz@ionio.gr


Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2016 20:26