Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Σχολές

H Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας, η Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής και η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκαν τον Μάιο 2013, σύμφωνα με το ΦΕΚ 119/28.5.2013, τεύχος Α.

Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας

Η Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
- το Τμήμα Ιστορίας Νέο παράθυρο
- το Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας Νέο παράθυρο.

Κοσμήτορας της Σχολής: Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Πελέ, Τμήμα Ιστορίας.

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας:
Σταματέλα Πρεντουλή, τηλ. 26610 - 87331


Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

Η Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
- το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Νέο παράθυρο
- το Τμήμα Πληροφορικής Νέο παράθυρο

Κόσμητορας της Σχολής: Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής:
Βασίλης Αρβανάκος, τηλ. 26610 - 87423

Δικτυακός τόπος Σχολής: http://isi.ionio.gr Νέο παράθυρο


Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

Η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
- το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Νέο παράθυρο
- το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Νέο παράθυρο

Κοσμήτορας της Σχολής: Καθηγητής Χαράλαμπος Ξανθουδάκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Γραμματεία Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών:
Μίκα Κουρκούλου, τηλ. 26610 - 87527

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2014 10:15