Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ενημέρωση: 17-10-2017 11:22 | Προβολές: 1633
Social Media

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το Π.Δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo », προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α) Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β) Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ) Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων 2017 (Δημοσίευση 15/09/2017):
http://www.ionio.gr/central/gr/news/9967


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας ZIP file


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών ZIP file


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής ZIP file


 

Πρώτη δημοσίευση: 13/10/2017 - Ενημέρωση: 16-17/10/2017 - Προσθήκη εκλογικών καταλόγων


Επιστροφή