Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων
Ενημέρωση: 12-04-2017 16:47 | Προβολές: 1192
Social Media

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης) αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 21-4- 2017 και ώρα 15:00.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Iωάννου Θεοτόκη 72), τηλ: 2661087609

Με Εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Αντώνιος Κουρτέσης


Επιστροφή