Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Προκήρυξη ΠΜΣ “Πληροφορική” ακαδ. έτους 2017-2018
Ενημέρωση: 28-04-2017 16:13 | Προβολές: 2017
Social Media
    Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
Mέγεθος: 41.38 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 10 Απριλίου έως και την 14 Ιουλίου 2017, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
5. Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
7. Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
9. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
10. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται τουλάχιστον επίπεδο B2 καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας).
11. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του
12. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 2661087250

Υπόψη κας Κατερίνας Μπόμπορη

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Βλ. αναλυτικές πληροφορίες: Προκήρυξη ΠΜΣ “Πληροφορική” ακαδ. έτους 2017-2018


Επιστροφή