Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

ΤΑΒΜ: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε αντικείµενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου»
Ενημέρωση: 15-05-2017 15:25 | Προβολές: 1266
Social Media
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 132.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ 303/30-03-2017, τ. Γ΄

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου».
ΑΔΑ: ΩΡΔ446Ψ8ΝΨ-ΕΩΜ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP1669

 

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλης Αρβανάκος, τηλ.: 26610 87423

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

 

Κέρκυρα, 15-05-2017

 

Με εντολή Πρύτανη

Ο Γραμματέας του Τμήματος Αρχειονομίας,

Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Βασίλειος Αρβανάκος


Επιστροφή