Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Διαγωνισμός για «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»
Ενημέρωση: 31-07-2017 16:29 | Προβολές: 1255
Social Media

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης της πίσω όψης της Ιονίου Ακαδημίας και αντικατάσταση της οριζόντιας υδρορροής επί της οδού Ακαδημίας, όπου στεγάζεται η Πρυτανεία του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», το οποίο περιλαμβάνει χρήση ικριωμάτων και οικοδομικές εργασίες για το βάψιμο της πίσω όψης του κτιρίου της Ιονίου Ακαδημίας, επί του προαύλιου χώρου του 2ου Γυμνασίου και την συντήρηση του ξύλινου ζευκτού της στέγης, καθώς και την αντικατάσταση των οριζόντιων υδρορροών επί της οδού Ακαδημίας, συνολικού προϋπολογισμού 11.077,89€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα με την 19-07- 2017 (23η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ι.Π.), Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 4/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.

Κριτήριο κατακύρωσης η οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. (Νέο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 -12.00 (τηλ. 26610 87652, 87650).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς


Βλ. επίσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιστροφή