Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων 2017
Ενημέρωση: 15-09-2017 14:09 | Προβολές: 2178
Social Media

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κέρκυρα,  14 -09- 2017                                                              

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                              Αριθμ. Πρωτ: 3204

_______________________                                         

      ΠΡΥΤΑΝΗΣ

_______________________                                 

Ταχ. Δ/νση:  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1                                      

Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ                                       

Τηλέφωνο:  26610-87110                                         

Φαξ            :  26610-87112                                         

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α)Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β)Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ)Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2020

 

 και

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

  Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το Π.Δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo »,

 

  1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α)Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β)Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ)Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Η θητεία των Κοσμητόρων που θα εκλεγούν στις ως άνω Σχολές αρχίζει την 1η-12-2017 και λήγει στις 30-11-2020.
  2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 από ώρα 09:00 έως 13:00. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.
  3. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις των Κοσμητόρων των ως άνω Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του αρθ. 19, της παρ. 1, α και β εδ., του ν.4485/2017, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.00.                                    

 

Ο Πρύτανης  του Ιονίου Πανεπιστημίου

 Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 

Σημείωση

Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε αυτές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και να διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Σχολών του Πανεπιστημίου.

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-    Γραφείο Πρύτανη

  • Αναπληρωτές Πρύτανη,
  • Κοσμήτορες Σχολών,
  • Συντονιστή Υπηρεσιών Ι.Π.,
  • Νομική Υπηρεσία,
  • Διεύθυνση Διοικητικού
  • Γραμματεία Συγκλήτου
  • Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

 


Βλ. επίσης: Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή