Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Γραφείο Δημοσιευμάτων

Το Γραφείο Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν:
    Γραφείο Δημοσιευμάτων  και Εκδόσεων

  1. τη ρύθμιση της διαδικασίας παραγγελίας – διακίνησης και αποπληρωμής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από το ελεύθερο εμπόριο που παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές των Τμημάτων για την κάλυψη της διδακτέας ύλης,


  2. τη μέριμνα για την έκδοση διδακτικών συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων του Ιδρύματος,


  3. τη μέριμνα για την εκτύπωση-έκδοση και διάθεση πάσης φύσεως δημοσιευμάτων και εντύπων του Ιδρύματος,


  4. την τήρηση αρχείου για τα συγγράμματα και τα κάθε είδους έντυπα που εκδίδει το Πανεπιστήμιο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Κεντρική Διοίκηση

Ιωάννου Θεοτόκη 72

49 100 Κέρκυρα

πληρ.: Πιερρίνα Μπούα

τηλ. - fax 2661 0 87638

e-mail: pboua@ionio.gr

Τελευταία ενημέρωση: 08-09-2012 19:20