Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter
Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

[7] Επτά

ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος”
Ενημέρωση: 20-01-2017 15:02 | Προβολές: 1219
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 18/01/2017 6η συνεδρίασή της αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Περιγραφή έργου: Διδασκαλία δέκα διαλέξεων του μαθήματος “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος” για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του Τμήματος. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο μέχρι και τις 8/2/2017 και ώρα 14:00 στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.»
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:12 | Προβολές: 1091
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού του κτιρίου "Γκούσης" στο πρώην Ψ.Ν.Κ.», που αφορά το βάψιμο των εσωτερικών τοίχων και εσωτερικών θυρών του κτιρίου και σποραδικά επιχρίσματα, με χρήση ικριωμάτων, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και το βάψιμο των δύο αίθριων του κτιρίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Τετάρτη 01/02/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κήπων Ι.Π.
Ενημέρωση: 20-01-2017 13:09 | Προβολές: 1068
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ έχοντας υπ’ όψη την από 23-12-2016 Απόφαση της Συγκλήτου η οποία εγκρίνει την ανάθεση εργασιών: «Επισκευών και συντηρήσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου και συντήρησης των κήπων του Ιονίου Πανεπιστημίου» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με τα απαιτούμενα προσόντα, να καταθέσει, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Τετάρτη 1-02-2017 και ώρα 14:30 κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΠΜΣ «Μουσική Παιδαγωγική»: Η Μουσική Παιδαγωγική και οι φιλοσοφικές της διαστάσεις
Ενημέρωση: 20-01-2017 12:07 | Προβολές: 2513
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Μουσική Παιδαγωγική» διοργανώνονται σεμινάρια σε θέματα μουσικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας της μουσικής, ανοιχτά στο κοινό. Τα σεμινάρια υποστηρίζονται από την ολοκληρωμένη υπηρεσία ανάπτυξης και παροχής διαδραστικών σεμιναρίων Ionian Webinars. Σας προσκαλούμε στο επόμενο σεμινάριο «Η Μουσική Παιδαγωγική και οι φιλοσοφικές της διαστάσεις», Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, ώρα 19.00-21.00