Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Κέρκυρα, Τ.Θ. 663
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Newsletter


Μικρό μέγεθος γραμμάτων Κανονικό μέγεθος γραμμάτων Μεγάλο μέγεθος γραμμάτων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου». Κριτήριο κατακύρωσης η οικονομικότερη προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής φακέλων:
18 Αυγούστου 2017

Βλ. επίσης: Διαγωνισμός για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου»

Ενημέρωση: 31/07/2017

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας». Κριτήριο κατακύρωσης η οικονομικότερη προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής φακέλων:
18 Αυγούστου 2017

Βλ. επίσης: Διαγωνισμός για «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»

Ενημέρωση: 31/07/2017

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Οικοδομικές εργασίες στα κτήρια του Τ.Μ.Σ., της Κεντρικής Διοίκησης και του Ασκληπιού». Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής φακέλων:
19 Ιουλίου 2017

Βλ. επίσης: Διαγωνισμός για οικοδομικές εργασίες σε κτήρια του Ι.Π.

Ενημέρωση: 06/07/2017

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ». Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής φακέλων:
15 Ιουνίου 2017

Βλ. επίσης: Διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών των ανελκυστήρων σε κτίρια του Ι.Π.

Ενημέρωση: 02/06/2017


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Tηλ.: (26610) 87650, 87652, 87653
Email: dty@ionio.gr

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2017 14:19