Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών

Μουσείο Σολωμού

 

 Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Μουσείο Σολωμού

Διονύσιος Σολωμός

Εκδόσεις ΕΚΣ

Κερκυραϊκά Χρονικά

Βιβλιοθήκη

Εκδηλώσεις-Συνέδρια

Επισκέψεις

Συνδέσεις

Χάρτες

Επικοινωνία

 

 

 

Αρχαιρεσίες  30 Μαρτίου  2008 

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
'Εφορος
Μέλη
 

 

Περικλής Παγκράτης
Θεοδόσης Πυλαρινός
Δημήτρης Κονιδάρης
Λουκιανός Ζαμίτ
Γεώργιος Χαλικιόπουλος
Νίκος  Τόμπρος
Κώστας
  Λιντοβόης

 

Αρχαιρεσίες  2  Απριλίου  2006
(Συμπληρωματικές)
 

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
'Εφορος
Μέλη
 

 

Περικλής Παγκράτης
Θεοδόσης Πυλαρινός
Δημήτρης Κονιδάρης
Λουκιανός Ζαμίτ
Γεώργιος Χαλικιόπουλος
Νίκος Τόμπρος
Φίλιππος Τσιριγκάκης

 

 

 

Οικόσημο Σολομών

.
 

  Ιστορικό Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείο Σολωμού Διονύσιος Σολωμός Εκδόσεις Κερκυραϊκά  
      Χρονικά
Βιβλιοθήκη Εκδηλώσεις - Συνέδρια Επισκέψεις  
Συνδέσεις   Χάρτες Επικοινωνία

Επιστροφή