Contact gr | en
 

Δεδομένα βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον: FRBR και Linked Data

18-19 Ιουνίου 2012, 16.00- 20.00 μμ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νέο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Η ανάπτυξη και ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού προσδιορίζουν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για τα μοντέλα αναπαράστασης, κωδικοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών δεδομένων ή όπως διευρύνονται και ορίζονται σήμερα ως "δεδομένα βιβλιοθηκών". Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου αναφοράς είναι η απαίτηση για συνύπαρξη και ολοκλήρωση των βιβλιογραφικών δεδομένων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, όπου όλες οι επιστημονικές κοινότητες συνυπάρχουν, εκφράζουν τις ιδιαίτερες πληροφοριακές τους απαιτήσεις, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοινότητα να τις μοιραστεί, να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης και να τις επεκτείνει. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται (α) η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή διαχείριση και διάθεση οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, (β) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της χρήσης των μοντέλων δεδομένων των βιβλιοθηκών και (γ) ο επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών διάθεσης και κοινής χρήσης των δεδομένων αυτών.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να αναδείξει το νέο ρόλο των βιβλιοθηκών ως μέλη ενός ευρύτερου δικτύου οργάνωσης, αποθήκευσης, διατήρησης, προώθησης και πρόσβασης της γνώσης και να σκιαγραφήσει το τεχνολογικό υπόβαθρο – πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν τα παραπάνω. Το σεμινάριο θα εστιάσει (α) στο πρότυπο των Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), στους νέους κανόνες καταλογογράφησης Resource Description and Access (RDA) και στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης στην επίδρασή τους στους καταλόγους των βιβλιοθηκών και (β) στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και των Συνδεμένων Ανοικτών Δεδομένων και πώς αυτές επιδρούν και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις βιβλιοθήκες.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διοργανώνεται από τις Βιβλιοθήκες του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα διεξαχθεί στο Νέο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, την 18η και 19η Ιουνίου 2012, τις ώρες 16.00 - 20.00.

Πρόγραμμα

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
 • Εισαγωγή: Προς ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών.
 • Η οικογένεια των FRBR: FRBR, Functional Requirements for Authority Data (FRAD), Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) και οι RDA.
 • FRBRization: δυνατότητες «μετατροπής» των τρεχόντων βιβλιογραφικών εγγραφών στο νέο μοντέλο δεδομένων FRBR.
Τρίτη 19 Ιουνίου 2012
 • Οργάνωση Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός: Τα πρότυπα RDF και SKOS
 • Συνδεμένα - Ανοικτά δεδομένα (Linked Open Data): Το νέο ψηφιακό περιβάλλον και οι δυνατότητες που προσφέρει.
 • The Virtual International Authority File (VIAF): Ένα παράδειγμα διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Διδάσκοντες

 • Μανόλης Πεπονάκης (MLIS)
 • Δρ. Μιχάλης Σφακάκης
 • Δρ. Χρήστος Παπαθεοδώρου

Υλικό

Διοργάνωση

 • Ανθή Κατσιρίκου, Βιβλιοθηκονόμος, PhD, MSc, Προϊστάμενη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιά (anthi@unipi.gr, 210-4142022)
 • Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόμος, ΜSc, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκών Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ (vstrakan@lib.uoa.gr, 210-3688355)

Eπικοινωνία

 • Χριστίνα Μιχελίδου, Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Πειραιά (cristina@unipi.gr, 210-4142028)
 • Άννα Χουντάλα, Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ (ahountal@lib.uoa.gr, 2103688354)

Δηλώσεις συμμετοχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας. Επειδή ο αριθμός των αιτούντων έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ τον αριθμό των ατόμων που δύναται να φιλοξενήσει η αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί το σεμινάριο, παρακαλούμε μην κάνετε άλλες αιτήσεις.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει αυστηρά με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό μήνυμα από τη γραμματεία του σεμιναρίου. Επαναλαμβάνουμε ότι εάν κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, να στείλουν απαντητικό μήνυμα στη γραμματεία έτσι ώστε να καλυφθούν εγκαίρως τα κενά.

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Poster