ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Συνδρομες Ηλεκτρονικων Πηγων Πληροφορησης

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη δυνατότητα online πρόσβασης, από οποιονδήποτε υπολογιστή του Πανεπιστημίου, στα περιεχόμενα, τις περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα των εξής βάσεων δεδομένων :

εθνικό τυπογραφείοΕφημερίδα της Kυβέρνησης
Το Πανεπιστήμιο είναι ηλεκτρονικός συνδρομητής στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Για πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνείτε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

europa
eur-lex
Πύλη εισόδου στο δίκαιο της ΕΕ

oxford english dictionary
britannica online
scholarly journals online
Basic Undergraduate Collection
gallica
Ψηφιακή συλλογή σπανίων βιβλίων και περιοδικών της Bibliotheque Nationale de France.

Πρόσβαση στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαΪκών βιβλιοθηκών

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού


Για πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνείτε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης


An almanac of events published every year since 1758

abc clio
Historical Abstracts

Επειδή η πλειοψηφία των κειμένων βρίσκεται σε μορφή PDF, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Acrobat Reader στον υπολογιστή σας.