ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κανονες Λειτουργιας Βιβλιοθηκης

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Χρηστών

Η Βιβλιοθήκη έχει προορισμό να καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες όλων των χρηστών, οι οποίοι δικαιούνται να μελετούν, να ερευνούν, να συμβουλεύονται ή να δανείζονται το υλικό των συλλογών της, σεβόμενοι τους εκάστοτε περιορισμούς.

    Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τη μελέτη στη Βιβλιοθήκη μέσα σε ένα πολιτισμένο, ήσυχο και καθαρό περιβάλλον. Γι' αυτό οι χρήστες:

  • Οφείλουν να τηρούν την ησυχία στο Αναγνωστήριο.
  • Απαγορεύται να μεταφέρουν τρόφιμα και ποτά στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
  • Απαγορεύεται να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο της Βιβλιοθήκης.
  • Οφείλουν να σέβονται τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Απενεργοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη.
  • ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε φθορά (υπογράμμιση, σκίσιμο κλπ.) ή απώλεια υλικού συνεπάγεται την αντικατάστασή του από το χρήστη ή - σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης - την πληρωμή του αντιτίμου της αξίας του. - - Σε περίπτωση φθοράς του υλικού, ο χρήστης στερείται του δικαιώματος δανεισμού για ένα μήνα.
  • Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες, χαρτοφύλακες, ομπρέλλες κλπ.) στον ειδικό χώρο που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη για το σκοπό αυτό.
  • Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης δικαιούνται να εκπαιδεύονται στη σωστή και αποτελεσματική χρήση των καταλόγων και άλλων συστημάτων αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών της Βιβλιοθήκης, από το προσωπικό της.

Δανεισμός

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελούν αυτοδικαίως μέλη της Βιβλιοθήκης με δικαίωμα δανεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση ο εφοδιασμός τους με την ειδική Κάρτα.
Το δικαίωμα δανεισμού ποικίλλει ανά ομάδα χρηστών και κατηγορία υλικού και εκτείνεται σε όλες τις Βιβλιοθήκες Τμημάτων του Ιδρύματος.
Κάθε τεκμήριο που πρόκειται να βγει εκτός Βιβλιοθήκης, πρέπει να δανείζεται μέσω του γραφείου δανεισμού. Ο δανεισμός γίνεται μέσω του συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Geac - ADVANCE.
Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού, εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη.
Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου τεκμηρίου, η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας δανεισμού.
Προϋπόθεση ορκωμοσίας φοιτητή ή έκδοσης πιστοποιητικού σπουδών (π.χ. μετεγγραφής, φοιτητών ανταλλαγής) είναι η βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι ο φοιτητής δεν είναι χρεωμένος με υλικό ή άλλο εξοπλισμό.

Πίνακας Κανόνων Δανεισμού

Ομάδες Χρηστών Μέγιστος Αριθμός Τεμαχίων Διάρκεια Κανονικού Δανεισμού σε Ημέρες / Τεμάχια Τεμάχια Βραχυπρόθ. Δανεισμού 48 Ωρών Τεμάχια Βραχυπρόθ. Δανεισμού 24 Ωρών Τεμάχια Βραχυπρόθ. Δανεισμού 3 Ωρών
Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό 15 28 / 15 5 5 3
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 10 28 / 10 5 5 5
Φοιτητές 5 15 / 5 3 2 5
Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό 2 15 / 2 0 1 0
Ειδικοί Ερευνητές 2 15 / 2 0 0 0
Φοιτητές Ανταλλαγής 5 15/5 3 2 5

Φωτοτυπίες

Το υλικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να φωτοτυπηθεί από τους χρήστες, εκτός από εκείνο που είναι σπάνιο και πολύτιμο ή μπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο το πρωτότυπο. Επίσης δεν φωτοτυπούνται αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές και πτυχιακές εργασίες του Πανεπιστημίου.