ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Συλλογες
Συνολικά η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελείται από 60.000 τόμους βιβλίων, 700 τίτλους περιοδικών, περισσότερα από 3.500 οπτικο-ακουστικά τεκμήρια, όπως CDs, κασέτες, δίσκους βινυλίου, βιντεοταινίες, μικροφόρμες, μια αξιόλογη συλλογή χαρτών, καθώς και ψηφιακά τεκμήρια.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλιοστάσιο ανοιχτής πρόσβασης για τους χρήστες. Βιβλία που έχουν χαρακτηριστεί σπάνια ή πολύτιμα φυλάσσονται σε κλειστά βιβλιοστάσια και δεν δανείζονται.

Τεκμήρια που έχουν υψηλή ζήτηση λόγω εκπαιδευτικών αναγκών μονίμων ή προσωρινών, εντάσσονται στις συλλογές βραχυπρόθεσμου δανεισμού, χαρακτηριζόμενα με ετικέττα ειδικού χρώματος, χωρίς να τοποθετηθούν σε ειδικό χώρο.

Η Βιβλιοθήκη για την οργάνωση της συλλογής της εφαρμόζει σύγχρονα και διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και κανόνες. Οι λειτουργίες της Βιβλιοθήκης έχουν αυτοματοποιηθεί με το σύστημα Geac - Advance και ο κατάλογος (OPAC) της συλλογής είναι διαθέσιμος τόσο μέσω Telnet (login & password = library) όσο και μέσω Διαδικτύου.