ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Οδηγιες Χρησης μεσω Telnet

Για να κάνετε βιβλιογραφική έρευνα στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσετε από τον αυτοματοποιημένο κατάλογό της.
Αρχικά, βρίσκεστε στον Κύριο Πίνακα Επιλογής του.
Αν θέλετε να αναζητήσετε κάποιο βιβλίο, περιοδικό ή άλλο τεκμήριο που ανήκει σε οποιαδήποτε συλλογή της Βιβλιοθήκης, πληκτρολογείστε 1 και ENTER.
Τώρα βρίσκεστε στον Πίνακα Αναζητήσεων. Στην αριστερή στήλη Αναζήτηση με ... εισάγονται όροι ή ονόματα που βρίσκονται πρώτα στην έκφραση της εντολής αναζήτησης της επιλογής σας. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια μπορείτε να επιλέξετε μια από τις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της αναζήτησης που επιθυμείτε να διεξαγάγετε.

Παράδειγμα
Αν θέλετε να βρείτε τα έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, φωτίζετε την επιλογή 'Συγγραφέας', πληκτρολογείστε το επώνυμο Παπαδιαμάντης και μετά ENTER. Είναι δυνατόν η λέξη να μην είναι πλήρης. Π.χ. Παπαδια. (Τα ονόματα πρέπει να γράφονται πάντα στην πρωτότυπη μορφή της γλώσσας του ατόμου, ακόμα κι αν ζητάμε βιβλία σε μετάφραση).
Όταν υπάρχουν περισσότερες της μιας ανακτήσεις, εμφανίζεται ένας πίνακας, από τον οποίο επιλέγετε τον όρο ή τους όρους που επιθυμείτε, δίνοντας τον ή τους κατάλληλους αριθμούς (π.χ. 1,3,5 ή 3-7).
Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας Πίνακας Συνοπτικών Στοιχείων (όνομα συγγραφέα, τίτλο και χρονολογία έκδοσης) των βιβλίων ή άλλου υλικού που βρέθηκε. Μπορείτε να επιλέξετε τα κατάλληλα έργα, πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο αριθμό ή αριθμούς ή όλα πηγαίνοντας το βελάκι στην επιλογή Όλα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Εκεί μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφική αναγραφή κάθε έργου, δηλ. συγγραφείς και άλλους πιθανούς συντελεστές (επιμελητή έκδοσης, μεταφραστή κλπ.), τίτλο, εκδότη, σειρά στην οποία ανήκει, θεματικές επικεφαλίδες κ.ά., σε συνοπτική ή πλήρη εμφάνιση. Στο κάτω μέρος κάθε αναγραφής αναφέρεται η βιβλιοθήκη ή οι βιβλιοθήκες που το διαθέτουν, άλλα τοπογραφικά στοιχεία, καθώς και η διαθεσιμότητα κάθε τόμου (αν είναι διαθέσιμο ή δανεισμένο).

Στο δεξί τμήμα του Πίνακα Αναζητήσεων, που ονομάζεται Αναζήτηση με Λέξη μέσα στο ..., μπορείτε να αναζητήσετε και με όρους που δεν βρίσκονται υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εγγραφής. Π.χ. αν επιλέξετε να αναζητήσετε τον όρο geography, ο οποίος να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο ενός τίτλου, θα βρεθούν τίτλοι που θα περιέχουν τον όρο αυτόν τόσο ως πρώτη λέξη όσο και ως ενδιάμεση. Αν, σ' αυτή τη μορφή αναζήτησης, επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε ολόκληρο έναν όρο ή όνομα, θα πρέπει στο σημείο της αποκοπής να βάλετε έναν αστερίσκο (*). Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον όρο geograph*, μπορείτε να αναζητήσετε τεκμήρια που περιέχουν οπουδήποτε μέσα στον τίτλο λέξεις όπως geography, geographic, geographical, geographer κ.ά.

Εντοπισμός τεκμηρίου

Για να εντοπίσετε τη φυσική θέση ενός τεκμηρίου, πρέπει να παρατηρήσετε στο κάτω μέρος της εγγραφής των τεκμηρίων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης σε ποιο Τμήμα βρίσκεται το συγκεκριμένο τεκμήριο, να καταγράψετε τα Τοπογραφικά στοιχεία που ακολουθούν. Ο κωδικός που μπορεί να προηγείται της (/) δείχνει ότι το αντίτυπο βρίσκεται σε μια ειδική συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος. Ο ταξινομικός αριθμός, που προέρχεται από τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey βρίσκεται και στη ράχη των βιβλίων ή άλλων τεκμηρίων.
Nα παρατηρήσετε την Κατάσταση, όπου φαίνεται η διαθεσιμότητα του αντιτύπου.
Χρήσιμο είναι να παρατηρήσετε αν υπάρχει κωδικός μεταξύ του αριθμού αντιτύπου (c.1, c.2 κλπ.) και της κατάστασης, για να πληροφορηθείτε αν το αντίτυπο που σας ενδιαφέρει ανήκει σε ειδική κατηγορία δανεισμού.

Παράδειγμα Εντοπισμού Τεκμηρίου

ΦΟΡΕΑΣ
TMHMA
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.IONIO
ΤΑΒΒΙΒ
ΒΙΒ / 025.00285 DEL -(Αρ.Εισ.002656)- c.1
Στο ράφι
2.IONIO
ΤΙΣΒΙΒ
738.509495 ΠΑΛ -(Αρ.Εισ.005529)- c.2

Επιστροφή: 31/05/02
3.IONIO
ΤΜΣΒΙΒ
CD 780 MOY cd 1 -(Αρ.Εισ.008918)- c.4
Στο ράφι
4.IONIO
ΤΞΓΒΙΒ
418.007 LAV -(Αρ.Εισ.024063)- c.3 - ΒΔ48
Στο ράφι
Όπου
ΤΑΒΒΙΒ = Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας
ΤΙΣΒΙΒ = Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιστορίας
ΤΜΣΒΙΒ = Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών
ΤΞΓΒΙΒ = Βιβλιοθήκη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Αναζήτηση μέσω Telnet