βιογραφικό σημείωμα και δραστηριότητα

 

Γεννήθηκα το 1965 στη Λάρισα, όπου και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου λαμβάνοντας απολυτήριο από το 1ο Λύκειο Λαρίσης με βαθμό «άριστα» (19 4/13). Στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Λύκειο (1980) βαθμολογήθηκα με 91/100, ενώ στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο συγκέντρωσα βαθμολογία 76/80 στα τέσσερα μαθήματα της Γ΄ δέσμης και εισήχθην τριακοστός τρίτος στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983).

Έλαβα το πτυχίο από το Τμήμα Φιλολογίας με ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας με βαθμό «λίαν καλώς» (7,4). Εργάστηκα σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαιδεύσεως της Λαρίσης τα έτη 1987-1988 και 1991-1992, ενώ εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου υπηρετώντας στην Πολεμική Αεροπορία ως Σμηνίας Στρατολόγος (1989-1991).

Το 1991 ενεγράφην στον Μεταπτυχιακό Κύκλο του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και απεφοίτησα το 1994 με βαθμό «άριστα» (9,8) εκπονώντας εργασίες για τον Αισχύλο (επιβλέπων Αντώνιος Καψωμένος) και τη βυζαντινή ρητορεία (επιβλέπων Βασίλειος Κατσαρός).

Στο μεσοδιάστημα (1992-1993) ως μεταπτυχιακός φοιτητής του Α.Π.Θ. έλαβα την ευρωπαϊκή υποτροφία ERASMUS II-LINGUA για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου παρακολούθησα για ένα ακαδημαϊκό έτος τον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών (Master of Arts) του King’s College, με ειδίκευση στην Ύστερη Αρχαιότητα. Επίσης, στα Κολέγια U.C.L. και King’s παρακολούθησα τα μαθήματα της Παπυρολογίας (διδάσκων H. Maeler), Παλαιογραφίας (διδάσκουσα Pat Easterling), Βυζάντιο και Ισλάμ (διδάσκουσα Averil Cameron), Βυζαντινή Γλώσσα I και II (Averil Cameron και Charlotte Roueché). Εκπλήρωσα όλες τις υποχρεώσεις μου στις εργασίες και στις εξετάσεις των ανωτέρω μαθημάτων και έλαβα επίσημη βεβαίωση αποφοίτησης ως «non award MA student» (υπογράφων Rod. Beaton).

Κατά το διάστημα 1994-1999 εκπόνησα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Holloway College) διδακτορική διατριβή με θέμα «A Commentary on Aischines’ De Falsa Legatione, chapters 1-96», υπό την επίβλεψη του καθηγητή Chris Carey. Εξετάσθηκα από τους καθηγητές D. MacDowell και Mike Edwards (27. 3. 2000) και μου απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Στις 10.4.2002 εξελέγην λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διορίσθηκα στις 12.9.2002. Τον Μάιο του 2007 εξελέγην (και διορίσθηκα στις 8.11.2007) επίκουρος καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, θέση την οποία κατέχω έως σήμερα.


Σεμινάρια

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Α.Π.Θ., παρακολούθησα το μεταπτυχιακό σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.) με υπεύθυνη την καθηγήτρια Έρα Βρανούση (1991-1992). Επίσης, την ίδια περίοδο (1991-1992) παρακολούθησα το επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα «Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στην Εκπαίδευση», στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Θεσσαλονίκης (400 ώρες). Επιπλέον, το 1991-1992 παρακολούθησα το σεμινάριο Παλαιογραφίας στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών της Ιεράς Μονής Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη, με διδάσκοντα τον νυν αναπληρωτή καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Ευθύμιο Λίτσα.

Κατά την περίοδο των σπουδών μου στο Λονδίνο, εκτός από τις διαλέξεις και τα σεμινάρια που οργάνωσαν το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών και τα κολέγια King’s, U.C.L., Royal Holloway, παρακολούθησα στο University College τα ετήσια μεταπτυχιακά σεμινάρια Παπυρολογίας, με διδάσκοντα τον καθηγητή Herw. Maehler, και Αρχαίας Ιστορίας, με ειδικό θέμα «Αρχαία ελληνική οικονομία από την εποχή του Ομήρου έως το 322 π.Χ.», με διδάσκοντα τον καθηγητή M. Crawford. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε το σεμινάριο προετοιμασίας της νέας κριτικής έκδοσης των λόγων και των αποσπασμάτων του Λυσία από τον καθηγητή Chris Carey για το Oxford Classical Texts (εκδόθηκε το 2007), στο οποίο είχα την τύχη να συμμετάσχω και να συνεργαστώ, εκτός από τον καθηγητή Chris Carey, με τους καθηγητές S. C. Todd, S. Usher, Mike Edwards, David Harvey και Ιωάννη Περυσινάκη. Παράλληλα, φρόντισα να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες συμμετέχοντας στο ετήσιο σεμινάριο με θέμα την Πληροφορική με ειδικές εφαρμογές στις θεωρητικές επιστήμες στο κολέγιο Royal Holloway και έλαβα το σχετικό πτυχίο αυτού του κολεγίου (1995-1996).


Επιστημονική εργασία σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού

Μετά την αποφοίτησή μου από τη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., εργάστηκα το καλοκαίρι του 1989 στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά στην ομάδα συντήρησης και φωτογράφισης των χειρογράφων της μονής. Κατά τις περιόδους των θερινών διακοπών μου εργάσθηκα σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ευρώπης, το 2004 και 2008 στο Βερολίνο (Πανεπιστήμια Freie και Humboldt), το 2006 στο Λονδίνο (U.C.L.), ενώ για το χειμερινό εξάμηνο του 2009-2010 είχα το προνόμιο το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου να μου εγκρίνει εκπαιδευτική άδεια, την οποία αξιοποίησα πραγματοποιώντας έρευνα στην κλασική ρητορεία ως Visiting Research Fellow στο U.C.L.. Επίσης, ως Visiting Research Fellow εργάσθηκα στο Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών το καλοκαίρι του 2010.


Διδασκαλία

Η διδακτική μου δραστηριότητα αρχίζει πολύ νωρίς, όταν το 1984-1985 εργάσθηκα ως φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στον Ο.Α.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης, όπου προσέφερα φροντιστηριακά μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στις επαγγελματικές σχολές του Οργανισμού. Κατά τα έτη 1987-1988 και 1991-1992 εργάσθηκα ως καθηγητής σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στη Λάρισα, ενώ κατά την περίοδο των μεταπτυχικών σπουδών μου στο Λονδίνο διετέλεσα αναπληρωτής καθηγητής στο Hellenic College, εργάστηκα ως καθηγητής στο ιδιωτικό σχολείο Greek Afternoon, στο οποίο είχα αναλάβει και καθήκοντα υποδιευθυντή (1997-1999). Επίσης, δίδαξα τη Νέα Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε αλλοδαπούς ενηλίκους-στελέχη επιχειρήσεων στην εκπαιδευτική εταιρεία Linguarama (City Λονδίνου).

Την τριετία 1999-2002 εργάστηκα στη Μέση Ιδιωτική και Δημόσια Εκπαίδευση σε Λύκεια της Λαρίσης, της Ξάνθης και στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκης διαδοχικά, ενώ, παράλληλα, το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Επιστημών Υγείας και Προνοίας στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Από τον διορισμό μου ως λέκτορα μέχρι σήμερα διδάσκω στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2002-2011), στον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, δύο υποχρεωτικά και δύο επιλεγόμενα μαθήματα.

Το πρώτο υποχρεωτικό μάθημα, με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα I: Aρχαία Ελληνική Ρητορεία και Ρητορική», είναι εισαγωγικό και απευθύνεται στους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου. Το τρίωρο χρονικό διάστημα του μαθήματος περιλαμβάνει διδασκαλία του κειμένου του Αισχίνη Περί της παραπρεσβείας (γραμματική, συντακτική ανάλυση, λεξιλογικά, μετάφραση, σχολιασμός, πραγματολογικός και ρητορικός) με αναφορές στο αντίστοιχο κείμενο του Δημοσθένη. Επίσης, διδάσκω το κείμενο του Λυσία Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία, που είναι ένας πολύ ενδιαφέρων ρητορικός λόγος από απόψεως ιδεών της εποχής του τέλους του 5ου αιώνα. Αρχίζοντας από μία σύντομη εισαγωγή για τη ρητορεία του 5ου αιώνα π.Χ. και την ένταξη του Λυσία στο πλαίσιο της παράδοσης των ρητόρων της εποχής του, στη συνέχεια εξετάζεται το εν λόγω κείμενο του Λυσία γλωσσικά, επιχειρείται η ρητορική του ανάλυση και γίνεται αναφορά στις ιδέες της εποχής καθώς και στο αττικό δίκαιο.

Το δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα, με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα IΙ: Aρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Από τον Θουκυδίδη στον Διόδωρο», διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο. Το μάθημα αρχικώς επικεντρώνεται στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας που συνέγραψε ο Θουκυδίδης. Το κείμενο εξετάζεται γλωσσικά και ρητορικά, γίνεται αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου και στο κριτικό υπόμνημα, αναλύεται η ιστορική μέθοδος του συγγραφέα. Επίσης, επιχειρείται συγκριτική παρουσίαση ενός άλλου ιστορικού της αρχαιότητας, του Διοδώρου του Σικελιώτη, από τον οποίο παρουσιάζεται το 16ο βιβλίο της Ιστορίας του με εμβαθύνσεις στη μέθοδό του και στη χρήση των πηγών.

Και στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα η γλωσσική επεξεργασία των κειμένων προϋποθέτει εργασία των φοιτητών που εμπεριέχει γλωσσική ανάλυση μίας παραγράφου, στο επίπεδο του λεξιλογίου (με αποκλειστική χρήση του λεξικού Liddell και Scott), όπως επίσης γραμματική και συντακτική ανάλυση και εν τέλει προσπάθεια μετάφρασης της δοθείσης παραγράφου.

Το επιλεγόμενο-σεμιναριακό μάθημα, με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα IΙΙ: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία», έχει ως αντικείμενο το κείμενο Αθηναίων Πολιτεία που αποδίδεται στον Αριστοτέλη ή σε κάποιο μέλος του φιλοσοφικού κύκλου του. Το κείμενο αφορά στο πολίτευμα της Αθήνας κατά την κλασική περίοδο (4ος αιώνας π.Χ.). Αφού προηγηθεί η σχετική εισαγωγή για το κείμενο, τη χρονολόγησή του, τις πηγές του, τα προβλήματα αυθεντικότητας-πατρότητας, καθώς και η αναφορά στις βασικές αρχές της παπυρολογίας και της μεθοδολογίας ανάγνωσης του παπύρου με σχετικές ασκήσεις, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την ίδια την πηγή, τον πάπυρο. Πριν χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές φωτογραφίες του παπύρου British Museum 131 που έχουν εξασφαλισθεί από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές διδάσκονται τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας Photoshop και Picture Manager από τον διδάσκοντα και από ειδικούς της Πληροφορικής. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να αναγνωσθεί από κάθε φοιτητή μία παράγραφος του κειμένου και, αφού παραδοθεί το αποτέλεσμα της αναγνωστικής προσπάθειας, διανέμεται η τέταρτη στερεότυπη έκδοση του κειμένου που έγινε από τον F. G. Kenyon (στο Supplementum Aristotelicum 3.2, Berlin 1903). Τέλος, προκειμένου να συνταχθεί ερμηνευτικό υπόμνημα στην παράγραφο προς επεξεργασία, αφιερώνονται 2 τρίωρα μαθήματα βιβλιογραφικής έρευνας και μεθοδολογίας υπομνήματος. Στη διάθεση των φοιτητών τίθενται η βιβλιοθήκη του Τμήματος αλλά και η πλούσια προσωπική συλλογή του διδάσκοντα που αποτελείται από 300 μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα. Στο εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος ή σε αίθουσα που διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο επιχειρείται συμπληρωματική βιβλιογραφική έρευνα με τη βοήθεια των ψηφιακών βάσεων δεδομένων Jstor, Project Muse, L’ Année Philologique. Κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού, το εαρινό εξάμηνο του 2007, ο διδάσκων και οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας είχαν την ευτυχία και την ευχαρίστηση να συνεργασθούν με τον καθηγητή Peter Rhodes, ο οποίος δίδαξε 6 από τις 13 ενότητες του μαθήματος.

Το έτερο επιλεγόμενο μάθημα, με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα IV: Ιστορία Αρχαία Ελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας», έχει ως αντικείμενα την Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας από τον Όμηρο μέχρι και το δράμα. Παράλληλα, με την ανάλυση που αφορά στα λογοτεχνικά είδη καθώς και στους συγγραφείς, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων. Επίσης, η διδασκαλία περιλαμβάνει αναφορές στις φάσεις της ελληνικής γλώσσας με ιδιαίτερη ανάλυση των διαλέκτων της ελληνικής.

Η επιλογή των αντικειμένων διδασκαλίας έγινε με κριτήριο τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας. Συγκεκριμένα, στα υποχρεωτικά μαθήματα (Ι και ΙΙ) θεωρήθηκε επιβεβλημένο να διδαχθούν σε βάθος αντιπροσωπευτικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας, κείμενα ρητορείας του 4ου αιώνα (Αισχίνης, Δημοσθένης, Λυσίας), καθώς και ιστοριογραφίας του 5ου και 4ου αιώνα (Θουκυδίδης, 16ο βιβλίο Διοδώρου). Στη διδασκαλία εκτός από τη γλωσσική επεξεργασία επιχειρείται από τον διδάσκοντα ρητορική ανάλυση, η οποία επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια τα νοήματα του κειμένου, τα ομολογημένα αλλά και τα κεκαλυμμένα. Εξάλλου, η διδασκαλία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της χρήσης των προς εξέταση κειμένων ως ιστορικών πηγών. Ο διδάσκων έχει εντάξει στην ερευνητική του δραστηριότητα τη μελέτη των ρητορικών λόγων ως ιστορικών πηγών και εν γένει τη ρητορική προσέγγιση των κειμένων, ώστε να διαπιστωθεί η αλήθεια των λεγομένων εκ μέρους των ρητόρων αλλά και των γραφομένων εκ μέρους των ιστορικών.[1]

Για το σεμιναριακό μάθημα (ΙΙΙ), που επιτρέπει μέγιστο αριθμό φοιτητών 20, έχει τεθεί ο στόχος της ερευνητικής εξοικείωσης των φοιτητών, αφού καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες έρευνας, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον πάπυρο που μας παραδίδει το κείμενο. Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες ερευνητικού εργαστηρίου, προκειμένου οι φοιτητές, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, να μυηθούν στις αρχές και στη μέθοδο της φιλολογικής και ιστορικής έρευνας.

Τέλος, στο επιλεγόμενο μάθημα (IV) διδακτικός στόχος είναι η διδασκαλία της ποίησης έστω και αποσπασματικά με τη βοήθεια ανθολογημένων κειμένων. Το μάθημα αυτό έρχεται να συμπληρώσει τη γνώση που πρέπει να έχουν οι φοιτητές για την αρχαία ελληνική λογοτεχνίαˑ στο πλαίσιο της Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκονται αποκλειστικώς ποιητικά κείμενα, ενώ προβλέπεται και επικουρική διδασκαλία της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα με τη διδασκαλία των τεσσάρων μαθημάτων οργανώθηκε με ευθύνη του γράφοντος, πλέον του ωραρίου μου, σειρά ανοικτών σεμιναρίων Γραμματικής και Συντακτικού σε συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π., για τα ακαδ. έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2006 στο πλαίσιο του σεμιναρίου Συντακτικού παρουσιάσθηκε και το νέο σχολικό εγχειρίδιο του Συντακτικού για το Γυμνάσιο (του ΟΕΔΒ) από τη συγγραφέα κ. Πολυξένη Μπίλλα και τον γράφοντα, ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ιστορίας και οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κέρκυρας.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κέρκυρας και τους εκδοτικούς οίκους Ζήτρος, Βάνιας, Κανάκη οργανώθηκε το Διήμερο Αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών Συγγραφέων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας τον Μάιο του 2005. Η παρακολούθηση εκ μέρους των φοιτητών του Τμήματος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Το πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε ομιλίες συναδέλφων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Δ. Τσουγκαράκης, Χ. Ξανθουδάκης, Γ. Κεντρωτής, Θ. Παππάς, Χ. Μπάνου, Ηλ. Σβέρκος) αλλά και προσκεκλημένων συναδέλφων (Θ. Γ. Μαυρόπουλος, Β. Κατσαρός) σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση, την έκδοση, τη μετάφραση και τον υπομνηματισμό των κειμένων, και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη φιλολογία. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου ενετάχθησαν δύο ομιλίες μου (βλ. παρακάτω).

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο Τμήμα Ιστορίας, εντάσσονται και τα μαθήματα, οι διαλέξεις και οι ομιλίες καθηγητών από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού που επισκέφθηκαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατόπιν προσκλήσεως από τον διδάσκοντα. Έτσι, οι φοιτητές και ο διδάσκων είχαν το προνόμιο να παρακολουθήσουν μαθήματα από τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή (Θουκυδίδης, Ιπποκρατική ιατρική, Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο), Θεόδωρο Μαυρόπουλο (Ηρόδοτος, τεχνική της μετάφρασης), Ηλία Αρναούτογλου (Βασικές αρχές αττικού δικαίου, Τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα στην Αθηναίων Πολιτεία), Chris Carey (Βακχυλίδης, ο νόμος στην τραγωδία, Οι ανθρωπιστικές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, Πηγές για τους νόμους του Δράκοντα), Mike Edwards (Αττικοί ρήτορες, Λυσίας, Το παλίμψηστο του Αρχιμήδη και οι δύο νέοι ρητορικοί λόγοι του Υπερείδη), Karim Arafat (Παυσανίας και Ολυμπία), Βασίλειο Κατσαρό (Η πρόσληψη των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων στη βυζαντινή λογοτεχνία), Αγαμέμνων Τσελίκας (Εισαγωγή στην Παλαιογραφία, Νέες τεχνικές για την ανάγνωση χειρογράφων, πολυφασματική φωτογράφιση, Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων), Peter Rhodes (6 μαθήματα για την Αθηναίων Πολιτεία, μία ανοιχτή για το κοινό διάλεξη με θέμα την αθηναϊκή δημοκρατία).

Επιπλέον, για την ενημέρωση των φοιτητών και την κατάλληλη προετοιμασία τους για τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., οργανώθηκε, με δική μου πρωτοβουλία, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σεμινάριο με αυτό το θέμα (2003). Οι προσκεκλημένοι, μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί, πλαισιώθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου (Κ. Αγγελάκος, Θ. Πυλαρινός, Αθ. Ευσταθίου) και παρουσίασαν στο πολυπληθές ακροατήριο ζητήματα που αφορούν στην εξέταση των τεσσάρων μαθημάτων (Αρχαία ελληνικά, Νέα ελληνικά, Ιστορία, Παιδαγωγικά). Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Μεταίχμιο.

Εξάλλου, η εξοικείωση των φοιτητών μας με τις νέες τεχνολογίες και ειδικώς την Πληροφορική εξασφαλίσθηκε όχι μόνο με τα επιλεγόμενα μαθήματα Πληροφορικής που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας αλλά και με τα μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση του πτυχίου ECDL, που από το 2005 ανελλιπώς διδάσκονται με δική μου πρωτοβουλία, επιστημονική και διοικητική ευθύνη. Διδάσκων του προγράμματος είναι ο συμβασιούχος (407/80) του Τμήματος Νίκος Τζιλιάνος. Μέχρι το 2010 στο εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Ιστορίας εξετάσθηκαν επιτυχώς και έλαβαν το πτυχίο E.C.D.L. περί τους 700 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ίδιο εργαστήριο αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως το κύριο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Πληροφορικής για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και χρησιμοποιήθηκε επί 4 έτη ως εξεταστικό κέντρο υπό τη δική μου επιστημονική και διοικητική ευθύνη.

Στο πλαίσιο της διδακτικής δραστηριότητάς μου εντάσσεται και το προπτυχιακό μάθημα με τίτλο «Ο ρήτορας Λυσίας. Ένα κλασικό πρότυπο ρητορείας». Το μάθημα παρουσιάστηκε στις 2/7/2010, στον κύκλο των μαθημάτων Κλασικής ρητορείας, στη σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατόπιν προσκλήσεως της συναδέλφου Ελένης Βολονάκη.

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών

Διδάσκω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Μεθοδολογία κριτικής και έκδοσης των ιστορικών πηγών» κάθε εαρινό εξάμηνο (2003-σήμερα). Ο τίτλος του μαθήματός μου είναι «Έκδοση πηγών, θεωρία και πράξη».

Επιπλέον, για το εαρινό εξάμηνο 2006-2007 δίδαξα σε συνεργασία με τους συναδέλφους κ.κ. Θεοδ. Πυλαρινό και Ηλία Γιαρένη ειδικό σεμινάριο με θέμα «Διαχρονικότητα και ιδιομορφίες της ελληνικής γλώσσας».

Διδάσκω, επίσης, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Ιστορική δημογραφία» (ακαδημαϊκά έτη 2004-σήμερα). Οι παραδόσεις μου αφορούν σε ζητήματα δημογραφίας και λειτουργίας του πολιτεύματος της Αθήνας της κλασικής περιόδου της αρχαιότητας με βάση τις πηγές της περιόδου.

Εποπτεία διδακτορικών διατριβών

Εποπτεύω ως κύριος επόπτης τις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:

i. Υποψήφια διδάκτορας: Αγγελική Φούντα

Θέμα: Η διατροφή σύμφωνα με τις πραγματείες του Ιπποκράτη, Γαληνού και Διοσκουρίδη με έμφαση στα ποτά.

Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Ηλίας Σβέρκος (Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου) και Θεόδωρος Παππάς (Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου).

ii. Υποψήφιος διδάκτορας: Ηλίας Τσολακόπουλος

Θέμα: Συλλογή των αποσπασμάτων των έργων του Γραμματικού Ώρου (5ος αιώνας μ.Χ.) και έρευνα της πρόσληψής τους στην εκπαίδευση της βυζαντινής περιόδου.

Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Στέφανος Ματθαίος (Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.) και Θεόδωρος Παππάς (Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου).

iii. Υποψήφιος διδάκτορας: Σταμάτης Σουβλάκης

Θέμα: Αθήναιου Δειπνοσοφιστές και η πρόσληψη του κειμένου κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Ηλίας Σβέρκος (Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου) και Ηλίας Γιαρένης (Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου).

iv. Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμόν 509/15-6-2010 του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ορίσθηκα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής της Ευαγγελίας Σαγρή με θέμα: «Η έννοια του πλούτου στην αττική ρητορεία». Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Ιωάννης Περυσινάκης (κύριος επόπτης), Σωτηρούλα Δημητριάδου-Κωνσταντινίδου (μέλος).

Μέλος επταμελών επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών

Συμμετείχα ως μέλος επταμελών επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών:

i. Υποψήφια διδάκτορας: Ανδομάχη Μπάτζιου (τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου).

Θέμα: Οι μαρτυρίες για τη θέση της μουσικής στα Ελευσίνια Μυστήρια.

Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Χαράλαμπος Ξανθουδάκης (κύριος επόπτης, καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου), Δημήτριος Γιαννέλος, Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου.

ii. Υποψήφια διδάκτορας: Βασιλεία Μπούρα (Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου).

Θέμα: Η κλασική προσέγγιση στην κριτική εκτίμηση των δομών της ηλεκτροακουστικής μουσικής.

Χαράλαμπος Ξανθουδάκης (κύριος επόπτης, καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου). Ημερομηνία παρουσίασης διατριβής: 30-10-2006.

iii. Υποψήφιος διδάκτορας: Άγγελος Καπέλλος (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Θέμα: Λυσίου XXI. Απολογία δωροδοκίας απαράσημος. Ερμηνευτικό υπόμνημα.

Τριμελής επιτροπή: Ιωάννης Περυσινάκης (κύριος επόπτης, καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Αριάδνη Γκάρτζιου (μέλος, καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Θεόδωρος Στεφανόπουλος (μέλος, καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Παρουσίαση διατριβής: Ιούνιος 2009.

iv. Υποψήφιος διδάκτορας: Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.).

Θέμα: Λόγοι στην ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συμβολή στη μελέτη της ταφικής επιδεικτικής ρητορικής των Βυζαντινών.

Τριμελής επιτροπή: Βασίλειος Κατσαρός (κύριος επόπτης, καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Σοφία Κοτζάμπαση (μέλος, καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Συμεών Πασχαλίδης (μέλος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.). Παρουσίαση διατριβής: Ιούνιος 2009.

Μέλος τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και εξέτασης μεταπτυχιακής εργασίας

Συμμετείχα ως μέλος τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και εξέτασης μεταπτυχιακής εργασίας.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Α΄ μεταπτυχιακού κύκλου): Στέλλα Τζιρβίτζη (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Θέμα: Η Εξορία στον Ευριπίδη.

Τριμελής επιτροπή: Αριάδνη Γκάρτζιου (κυρία επόπτης, καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Αικατερίνη Συνοδινού (μέλος, καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Αθανάσιος Ευσταθίου (μέλος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστημίου). Παρουσίαση: Ιούνιος 2010.

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

Είμαι μέλος της Hellenic Society από το 1994 και συνδρομητής του Journal of Hellenic Studies, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων από το 2005 και συνδρομητής του περιοδικού ΠΛΑΤΩΝ.

Διαλέξεις

Προσκεκλημένος από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Κλασικών Σπουδών Μεγ. Βρετανίας έδωσα στις 2/3/2006 διάλεξη με τίτλο: Euthyna procedure in 4th c. Athens. Η διάλεξη εντάχθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου του χειμερινού εξαμήνου 2006 για το Αρχαίο ελληνικό δίκαιο.

Ο σύλλογος διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προσκάλεσε και έδωσα διάλεξη με θέμα: Η Αθηναίων Πολιτεία και ο έλεγχος των αξιωματούχων στην κλασική Αθήνα, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών στην Καλαμάτα την 1η /6/2010.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου με θέμα «Μουσική και Παιδεία στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.» (Μάρτιος 2009) που οργανώθηκε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπεύθυνη δρ. Ανδρομάχη Μπάτζιου) έδωσα διάλεξη-σεμιναριακό μάθημα με τίτλο «Μουσική και ρητορική στην αρχαία Ελλάδα» (14/3/2009).

Για τον επίσημο εορτασμό της επετείου της Επανάστασης του 1821 παρουσίασα ως εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας ομιλία με θέμα: «Παιδεία κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας», στις 23/3/2007, στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας.

Επίσης, για τον επίσημο εορτασμό της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) ήμουν ο κύριος ομιλητής του εορτασμού αναπτύσσοντας το θέμα: «Ο Αγώνας για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα και η σημασία του». Η ομιλία δόθηκε στις 21/3/2009, στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα.

Ο Μικρασιατικός πόλεμος και η ήττα της Ελλάδος ήταν ο τίτλος άλλης ομιλίας που έδωσα στην εκδήλωση τιμής για τα θύματα του Μικρασιατικού πολέμου. Η ομιλία δόθηκε στον μητροπολιτικό ναό Υ.Θ. Σπηλαιωτίσσης και Αγίων Θεοδώρας και Βλασίου, στην Κέρκυρα, στις 14/9/2007.

Ως ιδρυματικός υπεύθυνος του Ιονίου Πανεπιστημίου για το πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης φοιτητών συμμετείχα με ανακοίνωση στη συνάντηση Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης Δυτικής Ελλάδας, που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Ξενοδοχείο DU LAC των Ιωαννίνων, στις 3/12/2010. Θέμα ανακοίνωσης: «Τα δίκτυα πρακτικής» (παρουσιάστηκαν Πρακτικά της Συνάντησης σε ηλεκτρονική μορφή).

Ως επιστημονικός υπεύθυνος του Ιονίου Πανεπιστημίου για το πρόγραμμα «Εισαγωγή επιλεγομένων μαθημάτων επιχειρηματικότητας» οργάνωσα ημερίδες στις 23/3/2004 (Ιόνιος Ακαδημία) και 21/5/2009 (Τμήμα Ιστορίας), όπου παρουσίασα δύο ομιλίες με θέματα που εντάσσονται στη γενικότερη θεματική «Ανθρωπιστικές σπουδές και επιχειρηματικότητα».

Βόλος, Απρίλιος 2011, Ιούνιος 2012.

Κέρκυρα, Φεστιβάλ επιχειρηματικότητας, Ιούλιος 2012

Πανελλήνια ή τοπικά επιστημονικά συνέδρια

Συμμετοχή με τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Εκκλησιαστική ρητορεία και κλασική αρχαιότητα: Παρατηρήσεις στη γλώσσα δύο ησυχαστών αρχιεπισκόπων της Θεσσαλονίκης, του Γρηγορίου Παλαμά και του Ισιδώρου Γλαβά. 9ο Θεολογικό Συνέδριο Τμήματος Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκιάθος 2003.

Η κλασική φιλολογία κατά τους 18ο και 19ο αι.: από το Λονδίνο στο Βερολίνο. Παρουσιάστηκε στο Διήμερο Αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών Συγγραφέων. Οργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Σύνδεσμος Φιλολόγων Κέρκυρας, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Μάιος 2005.

Κλασική φιλολογία και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Παρουσιάστηκε στο Διήμερο Αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών Συγγραφέων. Οργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Σύνδεσμος Φιλολόγων Κέρκυρας, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Μάιος 2005.

Nunc est bibendum: Η άμπελος και ο οίνος κατά την αρχαιότητα: επισκόπηση της οινικής παραγωγής (υπό έκδοση στα Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ιστορία του Αμπελώνα Λαρίσης, Θεσσαλονίκη 2011), σελ. 11.

Τα ιστορικά σχολεία της Θεσσαλίας Οικονόμειος Σχολή Τσαριτσάνης και Σχολείο Ζαγοράς καθώς και η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων παρουσίασαν την ιστορία τους υπό την επιστημονική εποπτεία και συμμετοχή μου στο 6ο Διασχολικό Συνέδριο Νέων, Αθήνα, Παλαιά Βουλή 21-22/1/2011.

Διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Συμμετοχή με τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Επισιτισμός και εξωτερική πολιτική: Το ζωτικό ενδιαφέρον της Αθήνας για τα νησιά Ίμβρος, Λήμνος και Σκύρος κατά τον 4ο αι. π.Χ. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Αιγαίο: Ιστορία, Λογοτεχνία και Πολιτισμός», Ρόδος, 7-9 Νοεμβρίου 2003.

Rhetorical technique in Aischines’ speech On the False Embassy. Rhetoric and Democracy. Παρουσιάστηκε στο διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «The interface between Philosophy and of Rhetoric», Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, 29-31 Οκτωβρίου 2004).

Από τον Πλάτωνα στον Κώστα Βάρναλη: η Απολογία και η Αληθινή Απολογία του Σωκράτη. Παρουσιάσθηκε στο διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοελληνική Λογοτεχνία», Ιόνιο Πανεπιστήμιο 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2008.

The virtue of clarity (σαφήνεια) in hellenistic oratory and rhetoric: the case of [Demetrius] On Style (De elocutione or Περὶ Ἑρμηνείας). Παρουσιάστηκε στο διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Hellenistic Oratory Conference», University of London, 2-3 Ιουλίου 2009 (υπό έκδοση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου από τον εκδ. οίκο Oxford University Press), σελ. 20.

Το ιδιωτικό και το δημόσιο στη δοκιμασία των ρητόρων στην Αθήνα των κλασικών χρόνων. Διεθνής διημερίδα προς τιμήν της κ. Ιωάννας Γιατρομανωλάκη με τίτλο: «Ιδιωτικός βίος και δημόσιοι ομιλητές», 17-18 Οκτωβρίου 2009 (υπό έκδοση στις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης [2010]), σελ. 28.

The battle of Marathon in political and forensic speeches. University of Peloponnese, International Conference «The significance of the Marathon battle to Greek civilization: historic, archaeological and literary evidence», 7-10 October 2010, Kalamata, Greece.

Οργάνωση συνεδρίων-ημερίδων

 Υπεύθυνος οργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας για τον Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Καθηγητών, Κέρκυρα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οκτώβριος 2004. Εκδόθηκαν τα Πρακτικά της ημερίδας από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Ταμίας) της Στ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδας και Κύπρου, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2003.

 Υπεύθυνος Οργάνωσης του Διημέρου Αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών Συγγραφέων, Κέρκυρα, Μάιος 2005.

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Ταμίας) του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ευγένιο Βούλγαρη, Κέρκυρα, Δεκέμβριος 2006.

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Ταμίας) του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοελληνική Λογοτεχνία", Ιόνιο Πανεπιστήμιο 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2008.

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Ταμίας) του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Homeric Receptions: Literature and performing arts», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μάιος 2011.

 Ημερίδα Δημοκρατίας, Μάιος 2012